Grim_Reaper Copyright Trollingista MuroBBS:ssä

 

Oikeusministerille, opetusministerille, markkinaoikeuteen ja kaikille virkamiehille, joita asia koskee!

 

Olen pidemmän aikaa seurannut tekijänoikeusvalvonnan varjolla toimivan kiristyskirje-bisneksen rantautumista kotimaahamme.

Valitettavasti näyttäisi siltä, että Suomi ja sen oikeusjärjestelmä ovat erittäin otollinen kohde näille ulkomaalaisille onnenonkijoille. Mitä enemmän olen asiaan perehtynyt, sitä epäuskoisempi olo minulle on tullut. En voi ymmärtää, kuinka oikeusjärjestelmämme voi hyväksyä tällaisen menettelyn.

 

Tässä toiminnassa ei todellakaan ole kyse tekijänoikeuksien valvonnasta, vaan ainoa tavoite on taloudellisten etujen saavuttaminen siviilioikeutta härskisti hyväksikäyttämällä.

 

Surullisinta tässä tapauksessa on se, että Markkinaoikeus voisi viheltää tämän pelin poikki välittömästi, jos se olisi tehtäviensä tasalla ja noudattaisi Suomen lakia päätöksissään. Markkinaoikeus kuitenkin mahdollistaa kiristäjien bisneksen joko osaamattomuuttaan tai välinpitämättömyyttään.


Ilmiö on mitä todennäköisemmin teille jo tuttu, mutta lyhyesti ilmaistuna kupletin juoni voidaan esittää seuraavalla tavalla. Saksalainen valvontayritys kerää valvontasovelluksellaan IP-osoitteita, jotka osallistuvat elokuvia tai sarjoja jakaviin torrent-parviin. Yritys toimittaa suomalaiset IP-osoitteet paikalliselle asianajotoimistolle. Suomalainen asianajotoimisto hakee markkinaoikeudelta päätöksen, jonka mukaan teleoperaattorin on selvitettävä mille liittymälle IP-osoitteet ovat väitetyn tekijänoikeusrikkomuksen aikana kuuluneet, ja luovutettava liittymänhaltioiden yhteystiedot. Tämän jälkeen asianajotoimisto lähettää liittymänomistajille maksuvaatimuksen, jossa pelotellaan markkinaoikeuteen haastamisella ja suurilla oikeudenkäyntikuluilla. Asiaan vihkiytymättömän korvaan tämä kuulostaa varmasti lailliselta ja toimivalta järjestelyltä. Jos kuitenkin viitsii raapaista hieman pintaa syvemmältä, paljastuu läpeensä mätä toiminta. Tätä toimintaa Suomessa harrastavat ainakin seuraavat tahot:

 • Asianajotoimisto Hedman Partners Oy (Y-tunnus: 09990004)
  • Asianajaja Joni Hatanmaa
  • Legal Trainee Eetu Ahonen
 • Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy (Y-tunnus: 26822635)
  • Tommi Haaja
 • B-laki Oy aputoiminimellä Tekijänoikeusturva TOT(Y-tunnus: 08402442)
  • Pentti Viljakainen


Tässä vyyhdissä on niin monta epäkohtaa, että niitä ei ole helppoa jäsentää selkeäksi kokonaisuudeksi. Esitän tekstissä joukon väittämiä, jotka olen tiivistänyt seuraavaan luetteloon. Tarkemmat selostukset ja perustelut löydätte, kun jatkatte kirjeen lukemista.

 1. Tekijänoikeuskirje-bisnes on maailmanlaajuinen ilmiö
 2. Markkinaoikeus tekee tietojenluovutuspäätökset liian kevyin perustein
 3. IP-osoite ei ole yksiselitteinen henkilötieto
 4. Valvontaa ei suorita viranomainen
 5. Valvontaa suorittava yritys osallistuu aktiivisesti parvien toimintaan
 6. Korvaukset ovat kohtuuttomia
 7. Viattomat ihmiset saavat kirjeitä
 8. EU:n lainsäädäntö kieltää IP-osoitteiden säilyttämisen

 

1. Tekijänoikeuskirje-bisnes on maailmanlaajuinen ilmiö

Tekijänoikeuskirjeet eivät ole mikään uusi ilmiö, vaikka ovatkin saapuneet Suomeen vasta parin viime vuoden aikana. Maailmalta löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä mm. Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Australiasta. Näiden tekijänoikeushuijauksien taustalla on usein samat henkilöt ja yritykset. Maailmalla tekijänoikeuksien valvontaa on suoritettu mm. Tecxipio GmbH, Guardaley Ltd sekä Maverick Eye Ltd nimien alla. Toimintaa varten on perustettu useita pöytälaatikkoyrityksiä, jotka ostavat yksittäisten elokuvien tai tv-sarjojen oikeuksia, mutta joilla ei ole mitään muuta liiketoimintaa. Tällaisia ovat mm. Crystal Bay Corporation, Crystalis Entertainment, Interallip LLP ja Copyright Collections Ltd. Esimerkiksi Pentti Viljakaisen edustaman Interallip LLP:n omistaa Seychellien saarivaltioon rekisteröity Mavericke Eye Ltd ja sekä Dominican saarivaltioon rekisteröity Digitalmedia Corp. Ulkomailla kirjeiden todellinen tarkoitus on käynyt ilmi, ja tekijänoikeuskirjeiden lähettäjien bisnes on kuivunut kokoon; joissain tapauksissa kirjeiden lähettäjät ovat itse päätyneet syytettyjen penkille. Ruotsissa kansalaiset nousivat puolustamaan yksityisyyden suojaa ja teleoperaattoreilta löytyi sen verran selkärankaa, että eivät suostuneet yhteystietoja luovuttamaan. Yhdysvalloissa oikeus on vaatinut tarkempia todisteita valvonnasta sen jälkeen, kun kävi ilmi, että oikeudessa oli esitetty väärennettyjä asiantuntijalausuntoja valvontasovelluksen toimivuudesta. Iso-Britanniassa valtio on antanut virallisen ohjeistuksen kuinka pitäisi toimia, jos saa tällaisen kiristyskirjeen. Toivottavasti Suomessa nähdään samanlaisia toimenpiteitä mahdollisimman nopeasti.2. Markkinaoikeus määrää teleoperaattorit luovuttamaan yhteystiedot liian kevyin perustein

Markkinaoikeus on määrännyt teleoperaattoreita luovuttamaan liittymänomistajien yhteystiedot vedoten tekijänoikeuslain pykälään 60a:

Tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä.”

Asianajotoimistot ovat tähän mennessä hakeneet kymmenien tuhansien osoitteiden luovutusta. Esimerkiksi markkinaoikeuden 7.7.2016 antamissa päätöksissä MAO:423/16, MAO:424/16 ja MAO 425/16 todistusaineistona oli yhteensä 4871 TeliaSonera Finland Oyj:n, DNA Oy:n ja Elisa Oyj:n IP-osoitetta. Tahti on kiihtynyt entisestään, sillä 29.7.2016 annetun päätöksen MAO:472/16 todistusaineisto sisälsi pelkästään TeliaSonera Finland Oyj:n IP-osoitteita 3163 kappaletta. Eri lähteiden mukaan näitä tietojenpyyntöhakemuksia on ollut vuonna 2016 yli 200 kappaletta. Lienee sanomattakin selvää, että markkinaoikeus ei ole voinut erikseen arvioida jokaisen yksittäistapauksen merkittävyyttä. Laissa nimenomaan sanotaan, että osoitetiedot voidaan luovuttaa yksittäistapauksissa. Yksittäisille osoitteille ei selvästikään ole uhrattu sekuntiakaan, vaan hakemuksiin on tehty massapäätöksiä. Kaikkia väitettyjä rikkomuksia ei ole voitu tutkia, sillä tarkkuudella, että voitaisiin todeta niiden ylittävän merkittävyyskynnyksen. Itse asiassa ei ole edes voitu tutkia, onko kyseistä rikkomusta ylipäätään tapahtunut. Kirjeenlähettäjähän ei välitä siitä, onko tieto paikkansapitävää. Laajalla IP-osoitelistalla pyritään saamaan mahdollisimman paljon yhteystietoja ja potentiaalisia maksajia. Tekijänoikeuslain pykälä 60a jatkuu:

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja yhteystietoja saaneeseen tekijään tai hänen edustajaansa sovelletaan, mitä tietoyhteiskuntakaaressa(917/2014)säädetään viestinnän luottamuksellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja tunnistamistietojen käsittelystä, tietoturvasta, ohjauksesta ja valvonnasta, pakkokeinoista sekä rangaistuksista.”

Laki toteaa, että saatuja tietoja pitää käsitellä luottamuksellisesti, eikä niitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin asianomaisen tekijänoikeuksien valvontaan. Myös markkinaoikeuden tekemissä tietojenluovutuspäätöksissä todetaan, että asianomainen saa käyttää luovutettuja tietoja vain omien tekijänoikeuksiensa loukkausten selvittämiseen. On melko naiivia olettaa, että yhteystiedot pysyisivät vain asianomaisen hallussa. Tästähän saatiin esimerkki vielä markkinaoikeuden ratkaisua odottavassa tapauksessa, jossa Scanbox Entertainment oli hakenut osoitetietojen luovutusta, mutta Crystalis Entertainment oli mukana haasteessa. Mistä Crystalis Entertainment olisi saanut IP-osoitteen yhteystiedot ellei Scanboxia edustavalta Hedman Partnersilta? Tämä on selvä todiste, että yhteystietoja ei käsitellä lain määrittämällä tavalla. Tallennettujen IP-osoitteiden tai luovutettujen yhteystietojen käyttöä on mahdotonta valvoa. On hyvin todennäköistä, että yhteystietoja luovutetaan myös Karlsruhessa toimivalle Tecxipio-valvontayritykselle. Yhteystiedot määrätään luovutettavaksi, jotta asianomainen voisi selvittää ja sovitella tekijänoikeusrikkomuksen. Kiristyskirjeiden lähettäjät kuitenkin lähettävät kohtuuttoman maksukehotuksensa suoraan liittymänomistajalle, ja sysäävät selvitysvastuun hänelle.


3. IP-osoite ei ole yksiselitteinen henkilötieto

IP-osoite voidaan yhdistää tiettyyn liittymään tiettynä aikana. Tämän tiedon avulla voidaan selvittää liittymänhaltijan yhteystiedot. IP-osoite ei kuitenkaan yksilöi henkilöä, sillä liittymää käyttää suurella todennäköisyydellä useampi henkilö. Onkin hyvin arveluttavaa, että kirjeiden lähettäjät eivät toteuta markkinaoikeuden päätöksessä olevaa selvitysvaatimusta, vaan siirtyvät suoraan lähettämään maksuvaatimuksia liittymänomistajalle. Kirjeissä painotetaan, että liittymänomistaja on ensisijaisesti epäilty ja vastuussa tekijänoikeusrikkomuksesta. Tämä on täyttä valetta, mutta sillä pyritään pelottelemaan asiasta tietämättömiä maksamaan.4. Valvontaa ei suorita viranomainen

Suomessa esillä olevissa tapauksissa valvonnan on suorittanut saksalainen Tecxipio GmbH. Yritys tunnettiin aiemmin nimellä Excipio GmbH, mutta se brändättiin uudelleen viime vuoden lokakuussa. Yrityksen käyttämä valvontaohjelma on kyseenalaistettu useassa eri maassa, joten nimenvaihto ei sinällään ole mikään yllätys. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljastunut väärennettyjä todistajalausuntoja ohjelman toiminnasta. Yli 600 tapauksessa Crystal Bay Corporationin toimittaman asiantuntijalausunnon oli allekirjoittanut kuvitteellinen henkilö Darren M. Griffin [1]. Australiassa oikeudessa kyseenalaisettiin valvontaohjelman tarkkuus ja aikaleimat. Maverick Eyen asiantuntijana toiminut Daniel Macek ei pystynyt vahvistamaan ohjelman toimintaa tältä osin [2]. Samaisen Macekin todistuksia on kuultu myös Suomessa käydyissä oikeudenkäynneissä, mutta tällä kertaa Crystal Bay Corporationin nimissä. Muissa esillä olleissa oikeustapauksissa asiantuntijalausunnon on antanut joko ohjelmiston kehittäjä Michael Patzer tai valvontayrityksen palkkaama asiantuntija. Ohjelman toimivuutta ei ole todettu ulkopuolisen tahon toimesta. Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO419/16 todistajina oli kaksi henkilöä kantajan puolelta. Ratkaisun kohdissa 30, 32 ja 33 he ovat todistaneet seuraavasti.

”30. Kantajien nimeämät asiantuntijat D ja E ovat tietoliikenneanalyysiä koskevassa 8.4.2016 päivätyssä asiantuntijalausunnossaan kertoneet, että analyysin suorittamiseksi he ovat olleet yhteydessä Excipioon. Lausunnossa on todettu, että Excipion toimittamien raporttien ja järjestelmäkuvausten mukaan analysoitujen tiedostojen alkuperäisessä tallennuksessa on käytetty tcpdump-ohjelmistoa libcap- ja pcap-rajapintoja hyödyntäen. Asiantuntijoiden käyttöön on toimitettu kolme pcap-tiedostoa, joiden eheydestä asiantuntijat ovat ensin varmistuneet. Kyseiset tiedostot ovat koskeneet Excipion IP-osoitteen 192.168.xxx.xxx ja edellä todetusti vastaajalle kuuluneen IP-osoitteen 84.250.xx.xxx välistä yhteyttä ajankohtina 6.1.2015, 5.2.2015 ja 29.3.2015.

32. Asiantuntijat D ja E ovat 15.4.2016 päivätyssä tiedostoanalyysiä koskevassa lausunnossaan vielä analysoineet edellä todettuja Excipion IP-osoitteen 192.168.xxx.xxx ja vastaajan IP-osoitteen 84.250.xx.xxx välisiä yhteydenottoja edellä mainittuina ajankohtina 6.1.2015, 5.2.2015 ja 29.3.2015. Analyysin lopputuloksena asiantuntijat ovat todenneet, että heidän käyttöönsä toimitetut kolme pcap-tiedostoa ovat kuvanneet edellä kohdassa 31 mainittujen tiedostojen osien siirtoja, koska BitTorrent-tiedoston metatiedoissa esiintyvä info_hash-arvo on sama kuin tietoliikennetallenteessa esiintyvä arvo. Näin ollen asiantuntijoiden mukaan samalla hash-arvolla olevaa sisältöä on jaettu pcap-tiedoston sisältämässä tietoliikenteessä. Lisäksi asiantuntijat ovat todenneet, että tiedostojen sisältö on ollut torrent-kuvauksen mukainen eli sisältänyt videona ladattujen tiedostonimien osoittaman sisällön. Vielä asiantuntijat ovat todenneet, että videotiedostojen resoluutiot ovat olleet 1280 x 738, 720 x 404 ja 1280 x 536 ja että missään tiedostoista ei ole havaittu kopiosuojausta. Kaikki tiedostot ovat siten olleet toistettavissa ilman erillistä käyttäjä- tai palvelutunnistusta tai erillisiä salausavaimia.

33. Asiantuntija D on markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että 8.4.2016 päivätyssä tietoliikenneanalyysissä on tutkittu ainoastaan IP-osoitteen 84.250.xx.xxx ja IP-osoitteen 192.168.xxx.xxx, jonka on edellä todettu kuuluvan Excipiolle, välistä yhteydenpitoa IP-osoitteiden tasolla. Sen sijaan tietoliikenneanalyysissä ei ole selvitetty, onko IP-osoitteesta 84.250.xx.xxx jaettu tiedostoja muihin IP-osoitteisiin. D on lisäksi todennut, että hänen omat havaintonsa vastaavat Excipion NARS-ohjelman lokitietojen teknisessä otteessa todettua.”

Näiden lausuntojen perusteella kantajan todistajien ammattitaito voidaan kyseenalaistaa. Osoiteavaruus 192.168.0.0 - 192.168.255.255 on varattu sisäverkoille IETF:n antaman RFC1918 direktiivin mukaan[3]. Tämä tarkoittaa, että näistä IP-osoitteista ei voi ottaa yhteyttä julkiseen verkkoon. Vastaajan IP-osoitteesta 84.250.xxx.xxx ei voi muodostua minkäänlaista yhteyttä kantajan ilmoittamaan IP-osoitteeseen 192.168.xxx.xxx. Joka ikinen internetin reitittimistä hylkää kaikki TCP/IP tai UDP paketit, jotka ovat joko lähtöisin IP-osoitteesta 192.168.xxx.xxx tai matkalla kyseiseen IP-osoitteeseen. Tämä on hyvin triviaalia tietoa, mikä jokaisen tietoliikennealan ammattilaisen pitäisi tietää. Kyseessä on siis ollut markkinaoikeuden tahallinen harhaanjohtaminen. Tämä asettaa myös valvonnan rehellisyyden kyseenalaiseksi.

Näitä taustoja vasten on käsittämätöntä, että markkinaoikeudelle riittää todisteeksi epämääräinen excel-taulukko. Kuvassa 1 on esitetty pieni ote esimerkkinä todistusaineistosta.Kuva 1 Ote todistusaineistosta, jota on käytetty yhteystietojen luovuttamiseen.

Kuvassa esitetystä listauksesta näkee saman tien, että kyseessä ei ole NARS-ohjelman alkuperäinen lokitiedosto, vaan excel-taulukko, joka on muokattu sopivaan esitysasuun. Listassa parvien koot eivät vaihdu satunnaisesti, vaan käyttäjämäärissä näkyy paljon samoja lukuja. Tämä johtuu siitä, että valvontayritys laskee käyttäjien teoreettisen maksimimäärän ja laittaa sen jokaisen IP-osoitteen kohdalle, joka parvessa päivän aikana esiintyy. Eli IP-osoitteet, jotka ovat piipahtaneet parvessa muutaman minuutin saavat osakseen saman käyttäjämäärän kuin ne, jotka viettävät parvessa kuukausia. Tämän lisäksi on laskettu teoreettinen kokonaisyleisö, joka koostuu kaikkien parvien IP-osoitteista. Molemmat luvut ovat täysin teoreettisia, eivätkä kerro kuinka paljon dataa on liikkunut, vai onko sitä liikkunut laisinkaan. Ylipäätänsä parven koolla ei pitäisi olla mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun arvioidaan teon merkittävyyttä. Korkeintaan se osoittaa sen, että teosta olisi jaettu ilman kyseisen IP-osoitteen osallistumistakin. Lisäksi on täysin mahdollista, että tracker ottaa yhteyden IP-osoitteeseen, joka ei jaa kyseistä teosta. Markkinaoikeus ei ole kyseenalaistanut näitä todistuskappaleita. Markkinaoikeuden tuomarit eivät selvästi ymmärrä edes torrent teknologian perusteita, jos näkevät teoreettisten kokonaisyleisöiden olevan riittävä todiste jakamisen merkittävyydestä. Markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola kommentoi Keskisuomalaisen haastattelussa näin:

Kun tällainen pyyntö tulee meille, harkinnanvaraa ei jää. Pyynnön laatijan väittämä on, että rikkomuksia on useampia. Emme pysty tarkalleen tietämään, mikä on todellisuus.”[4]

Markkinaoikeus tekee siis luovutuspäätöksen ilman varsinaisia todisteita. Yhteystietojen luovuttamista massapäätöksillä ei yksinkertaisesti voi hyväksyä. Mikä estäisi syöttämästä satunnaista IP-osoitetta näiden väitettyjen rikkomusten joukkoon? Markkinaoikeuden on vaadittava yksityiskohtaisempia todisteita ennen luovutuspäätöksen tekemistä. Jos markkinaoikeudelta ei löydy tarvittavaa tietoteknistä osaamista asian tiimoilta, on sen hankittava asiantuntijoita tulkitsemaan hakemuksia. Ulkomailla kirjeiden lähettäjät ovat perääntyneet vaatimuksistaan siinä vaiheessa, kun oikeus on vaatinut valvontaohjelman alkuperäisiä lokitiedostoja nähtäväksi.


5. Valvontaa suorittava yritys osallistuu aktiivisesti parvien toimintaan

Valvontayrityksen tehtävänä on saada haltuunsa mahdollisimman monta IP-osoitetta ja se käyttää kyseenalaisia menetelmiä saavuttaakseen tämän tavoitteen. Kuten edellisessä kohdassa mainittiin, liittymänomistajien osoitetietojen luovutusta perustellaan nimikkeiden jakamisella suurelle yleisölle. Tecxipio ei liity olemassa oleviin parviin ainoastaan sivustaseuraajaksi, vaan se osallistuu aktiivisesti torrenttien ylläpitämiseen. Ilman tätä tekohengitystä iso osa torrenteista katoaisi huomattavasti nopeammin. Tecxipio pyrkii pitämään parvien koot mahdollisimman suurina ja torrenttien saatavuuden maksimissaan. Torrentparvien tilaa voi tarkastella esimerkiksi iknowwhatyoudownload.com palvelun avulla. Tietotekniikkaan keskittyvällä Murobbs-keskustelupalstalla huomattiin, että eri elokuvien ja sarjojen torrentparvissa esiintyi erittäin paljon IP-osoitteita 185.34.3.* -aliverkosta. Tuon aliverkon tarkempi tutkiminen osoitti, että Michael Patzerin oma henkilökohtainen kotisivu sijaitsi tuossa samassa osoiteavaruudessa. Tämä on esitetty kuvassa 2.Kuva 2 Ote michael-patzer.com domainin tiedoista. Kuvasta näkyy, että verkkosivu sijaitsee 185.34.3.* -osoiteavaruudessa. Samaa palvelinta käyttää myös Patzerin valokuvaussivusto luxury-shootings.com


Yhteys Tecxipioon löytyi, kun palstalla aloitettiin tutkia luxury-shootings.com -domainia, joka käyttää samaa palvelinta kuin michael-patzer.com. Yhteinen mail server todistaa, että sivustot ovat saman tahon omistuksessa. Patzerin valokuvaussivuston IP-osoitteen omistaa Excipio Gmbh. Sivuston tiedot esitetty kuvassa 3.


Kuva 3 Ote Patzerin luxury-shootings.com valokuvaussivuston tiedoista. IP-osoitteen omistaa Excipio Gmbh.


Nyt oli osoitettu, että 185.34.3.* -aliverkko todellakin kuului Tecxipiolle. Tämän löydöksen tultua ilmi keskustelupalstalla kaikki edellä mainitut sivut siirrettiin pois Tecxipion verkosta parin päivän sisällä. Tämä herätti epäilyksiä entisestään. Sivustojen vanhat osoitteet jäävät kuitenkin näkyviin ja ne voi tarkistaa esimerkiksi myip.ms -palvelusta. Vanha ja uusi osoite on esitetty kuvassa 4.Kuva 4 Michael-Patzer.com ja Luxury-shooting.com IP-osoite historia.

Seuraavaksi aliverkkoa alettiin tutkimaan Shodan-palvelun avulla. Kävi ilmi, että tutkitusta aliverkosta oli auki yli 2000 julkista DHT-nodea, jotka osallistuivat erittäin laajaan torrent-materiaalin ylläpitämiseen. DHT-nodea voidaan pitää eräänlaisena tiedonvälittäjänä. Torrentteknologiassa voidaan käyttää ns. trackereitä, jotka pitävät kirjaa eri clientien sijainnista ja auttavat näitä ottamaan yhteyden toisiinsa. Tiedonvaihto onnistuu myös ilman trackereitä käyttämällä DHT-tekniikkaa (Distributed Hash Table). Tässä menetelmässä ei ole yhtä keskeistä trackeriä, joka mahdollistaa clientien kommunikoinnin, vaan tieto välitetään DHT-nodelta toiselle, kunnes viesti saavuttaa oikean osoitteen. Jokainen BitTorrent-client toimii omana nodenaan ja vastaa kommunikoinnista lähimpiin nodeihin. Parhaimmillaan tästä Excipion aliverkosta oli enemmän DHT-nodeja auki kuin koko Suomesta yhteensä. Vaikka näistä nodeista ei ladattaisi tai jaettaisi materiaalia, ne auttavat parvea saamaan mahdollisimman suuren yleisön. Näkymä Shodan-palvelusta ja Tecxipion verkosta on esitetty kuvassa 5.


Kuva 5 Shodan palvelu näyttää 185.34.3.* aliverkosta auki olevat julkiset DHT nodet.

Tecxipio siis kaupittelee keräämiään IP-osoitteita tekijänoikeuksien omistajille ja asianajotoimistoille samalla, kun se itse mahdollistaa elokuvien ja sarjojen leviämisen mahdollisiman laajalle. Yhdysvalloissa oikeus on katsonut tämän “honey pot” -menettelyn lainvastaiseksi [5,6]. Excipion omien sanojen mukaan valvontaohjelma ei osallistu lataamiseen tai jakamiseen, mutta näiden todisteiden perusteella voidaan sanoa, että se toimii eräänlaisena trackerina. Tecxipio osallistuu tuhansilla nodeillansa parville kriittisen tiedon välittämiseen. Kyseessa ei todellakaan ole tekijänoikeuksien valvominen, vaan niiden varjolla rahastaminen. Varsinkin kun Tecxipio seuraa myös paljon materiaalia, johon sillä ei ole oikeuksia.

Seuraava asia ei enää varsinaisesti liity tekijänoikeuskirjebisnekseen, mutta mielestäni se on silti tuotava esille. Erästä aliverkon IP-osoitetta tutkiessa iknowwhatyoudownload.com -palvelusta kävi ilmi, että Tecxipio osallistuu tahallaan tai tahattomasti myös lapsipornoa jakaviin parviin. Palvelun tulostama teksti on näytetty kuvassa 6. Poliisin on tutkittava asia tarkemmin, sillä on sanomattakin selvää, että kukaan yksityishenkilö ei tällaiseen halua sotkeutua. On vaikea uskoa, että Texcipiokaan tähän haluaisi sekaantua, mutta tämä osoittaa ainakin sen, että torrentliikennettä seurataan erittäin laajasti ja mekaanisesti. Valvonta olisi luotettavampaa, jos kaikki panokset laitettaisiin tarkkaan valikoituihin nimikkeisiin. Nyt kuitenkin valvotaan kaikkea mahdollista siinä toivossa, että tiedoilla voi tehdä bisnestä myöhemmin.


Kuva 6 iknowwhatyoudownload.com palvelun ote staattiselle IP-osoitteelle 185.34.3.132.

Näiden todisteiden lisäksi palstalla huomattiin, että joidenkin Excipion käyttämen IP-osoitteiden Reverse DNS -osoitteet oli valheellisesti laitettu osoittamaan useiden suomalaisten ja eurooppalaisten operaattoreiden osoitteisiin. Ei mennyt kuin päivä tästä havainnosta, ja Excipio vaihtoi nämä osoitteet hölynpölyksi. Tästä on näytetty esimerkki kuvassa 7.


Kuva 7 Esimerkki reverse DNS osoitteen muutoksesta Murobbs palstalla tehdyn löydöksen jälkeen.

Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että DNS-osoite on ns. selkokielinen nimi IP-osoitteelle. Esimerkiksi markkinaoikeus.fi:n DNS-osoite on 131.207.23.130, ja täten 131.207.23.130 osoitteen reverse DNS on markkinaoikeus.fi. Reverse DNS -osoitteen käyttö ei ole pakollista, mutta sitä pidetään vakiintuneena käytäntönä. Väärennettyjen reverese DNS -osoitteiden käyttö kuitenkin herättää epäilyjä. Excipio on pyrkinyt tekeytymään operaattoreiden käyttäjäliittymäksi ja salaamaan osallistumisensa materiaalin ylläpitämiseen.

Nämä todisteet on hankittu hyvin lyhyessä ajassa internetin julkisia palveluita käyttäen joulukuussa 2016. Tammikuun 2017 alkupuolella 185.34.3.* -aliverkko hiljeni täysin. Voidaan siis olettaa, että asiassa ollaan oltu oikeilla jäljillä. Mikäli esimerkiksi keskusrikospoliisi ottaisi asian tutkittavakseen, löytyisi todisteita varmasti huomattavasti enemmän. Poliisi on aikaisemmin todennut, että ei ota kantaa aiheeseen, koska kyseessä on riita-asia. Näiden todisteiden valossa kuitenkin voidaan todeta, että että kirjeiden lähettäjät pyrkivät tarkoituksenmukaisesti kasvattamaan parvien kokoa ja käyttävät tätä todistusaineistona markkinaoikeudessa. Mielestäni poliisin tulisi tutkia asiaa tarkemmin.6. Korvausvaatimukset ovat kohtuuttomia

Alun perin kirjeissä vaaditut korvaussummat olivat 600 euron ja 3000 euron välillä. Tällä hetkellä Hedman Partners pyytää korvauksia 50 €/jakso ja 100 €/elokuva. Tämä on linjassa markkinaoikeuden päätöksen kanssa. Näiden markkinaoikeuden kohtuulliseksi katsomien korvausten lisäksi vaaditaan kuitenkin 400 € valvonnan kustannuksista sekä 50 € korvaus per nimike. Helsingin sanomien artikkelissa [7] arvioidaan, että kirjeitä on lähetetty ainakin 60 000 kappaletta. Tämä tarkoittaisi, että valvonnan kustannukset olisivat 60 000*450 €=27 000 000 €. Vertailun vuoksi Scanbox Entertainmentin liikevaihto vuonna 2015 oli alle 2 miljoonaa euroa ja tulos vaivaiset 13 000 €. Hedman Partnersin liikevaihto vuonna 2015 oli puolestaan hieman päälle miljoona euroa ja liikevoitto 78 000 €. Voidaan siis todeta, että valvonnan väitetyillä kustannuksilla ei ole mitään perustaa.

Scanbox Entertainmentillä on kattavaa jakelutoimintaa, joten tekijänoikeusvaatimusten lähettäminen olisi täysin oikeutettua, jos todisteet olisivat vedenpitäviä ja vaatimukset kohtuullisia. Crystalis Entertainmentillä ei puolestaan ole jakelutoimintaa eikä se esitä materiaalia missään. Yritys on ostanut Starz Entertainmentilta P2P-oikeudet muutamiin sarjoihin, mutta sillä ole tuloja näiden sarjojen esittämisestä. Tekijänoikeuslain mukaan korvauksen suuruuden tulisi olla suhteessa menetettyyn ansioon. Kuinka Crystalis voi olla oikeutettu tuhansien eurojen korvauksiin, jos sille ei ole aiheutunut minkäänlaisia ansionmenetyksiä väitetyistä tekijänoikeusloukkauksista? Crystalis Entertainment on pelkkä pöytälaatikkoyritys, joka on perustettu vain ja ainoastaan tekijänoikeuskirjeiden lähettämistä varten. Yrityksen omistavat samat tahot, jotka vastaavat myös tekijänoikeusvalvonnasta.


7. Viattomat ihmiset saavat kirjeitä

On tullut esille lukemattomia tapauksia, joissa täysin viaton, asiasta mitään tietämätön, henkilö on saanut tällaisen kiristyskirjeen. Suurin syy tähän on se, että kirjeiden lähettäjiä ei kiinnosta, kuka väitetyn rikkeen on suorittanut. He haluavat yksinkertaisesti mahdollisimman monta kirjettä maailmalle. Vauhti korjaa virheet ja määrä laadun. Kun otetaan huomioon parissa viime kohdassa tuodut seikat, tämän ei pitäisi olla mikään yllätys. IP-osoitteiden keräysprosessille ei suoriteta minkäänlaista laadunvarmistusta, eikä mikään estä kirjeenlähettäjää lisäämään satunnaisia IP-osoitteita excel-taulukkoihinsa. Kirjeiden lähettäjiä ei kiinnosta, onko heidän väitteillään totuuspohjaa. Osa viattomista kirjeensaajista säikähtää ja maksaa, vaikka eivät ole tehneet mitään väärää. Tällaista toimintaa ei yksinkertaisesti voida sallia.


8. EU:n lainsäädäntö kieltää IP-osoitteiden säilyttämisen

EU-tuomioistuin antoi 21.12.2016 niin kutsutun Tele2-päätöksen(C-202/15), jossa käsitellään operaattorin velvollisuutta tallentaa käyttäjien tunniste- ja paikkatietoja. Päätöksessä todetaan, että teleoperaattoreilla ei ole oikeutta säilyttää osoitetietoja muuta kuin teknisen toimivuuden tai laskutuksen varmistamiseksi. Poikkeuksena tähän on vakavan rikollisuuden tai terrorismin estäminen. Tässäkin tapauksessa tallentaminen olisi aloitettava vasta konkreettisen rikosepäilyn yhteydessä. Tähän asti tietoyhteiskuntakaari on edellyttänyt operaattoreita tallentamaan tunnistetiedot. EU-tuomioistuimen päätöksen mukaan näitä tallennettuja tietoja ei kuitenkaan saa käyttää muuhun, kuin teknisen toimivuuden tai laskutuksen varmistamiseen. Näiden tietojen avulla ei voida enää luovuttaa yhteystietoja rikkomatta Euroopan unionin lakia.

Tämä asia on saanut viime aikoina paljon julkisuutta. Vihdoin media on uutisoinut asiasta myös objektiivisemmin ilman sensaatiohakuisia otsikoita jättikorvauksista. Toivon, että te voitte omalta osaltanne edistää tämän ilmiön tuhoamista Suomesta.


Terveisin

xxx


Artikkelit

[1] Fight copyright trolls, Why the FBI should investigate the guardaley racket
Saatavilla: https://fightcopyrighttrolls.com/2016/11/12/why-the-fbi-should-investigate-the-guardaley-racket/

[2] The Sunday Morning Herald, Pirate hunter Daniel Maceks evidence integrity under fire in Australian landmark web-piracy case
Saatavilla: http://www.smh.com.au/digital-life/...landmark-web-piracy-case-20150217-13hlnd.html

[3] Internet engineering task force, RFC1918
Saatavilla: https://tools.ietf.org/html/rfc1918

[4] Keskisuomalainen, Piratismista voi pätkähtää karhukirje – lakifirmat suitsivat laitonta lataamista. 
Saatavilla: http://www.ksml.fi/kotimaa/Piratismista-voi-pätkähtää-karhukirje-–-lakifirmat-suitsivat-laitonta-lataamista/730403

[5] Tietoviikko, Juristit käärivät 6 miljoonaa kiristämällä pornon lataajia – joutuivat itse syytettyjen penkille.
Saatavilla: http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/j...ajia-joutuivat-itse-syytetyn-penkille-6608647

[6] United States Department of Justice, Attorneys Indicted for Multimillion Dollar Scheme to Fraudulently Obtain Settlements from Victims who Downloaded Pornography
Saatavilla: https://www.justice.gov/usao-mn/pr/...e-fraudulently-obtain-settlements-victims-who

[7] Helsingin sanomat, Juristit vaativat sarjoja ja elokuvia ladanneilta rahaa uhkauskirjeillä – ”Lakimieheltä on turha kysyä moraalista”. 
Saatavilla: http://www.hs.fi/talous/art-2000005052577.html

 

26.1.2017

 

Grim_Reaper

+ MuroBBS:n asiantuntijat

 

Tekijänoikeustrollaus - tarina jatkuu..