Vihdoikin tähän on tulossa muutos!

 

"Lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu 1.1.2015 alkaen

Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa, on jatkossa saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille."

 

http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1899857#fi

 

Kodinhoitajat takaisin

 

Tässä vanha kirjoitukseni tärkeästä asiasta. Mikään ei ole muuttunut ainakaan parempaan suuntaan, joten aihe on edelleen ajan- kohtainen.

Kelan pääjohtaja Liisa Hyssälä kirjoittaa Sanomalehti Kalevassa 30.1.2011 monia tärkeitä ja meitä kaikkia koskettavia asioita otsikolla ”Perheiden asia on yhteinen”.

Kirjoituksessaan Hyssälä ottaa mm. kantaa Suomen lapsiköyhyyteen, joka on kolmin-kertaistunut lähimmän vuosikymmenen aikana ja kertoo, että perhepolitiikka on vain yksi niistä politiikan lohkoista, jotka vaikuttavat perheiden hyvinvointiin.

Omasta ministerikokemuksestaan hän tietää, että työtä on yllin kyllin, joten sosiaali- ja terveysministerin ja peruspalveluministerin lisäksi tarvitaankin erityinen perhe- tai lapsi-asiainministeri, joka pystyisi kokonaisvaltaisesti paneutumaan lapsiperheitten asioihin.

Tämä on mielestäni erittäin kannatettava ajatus, koska perheissämme ja lapsissamme on maamme tulevaisuus.

Ruohonjuuritasolla eli juuri siellä missä perheet tarvitsisivat apua, sitä ei ole kuitenkaan saatavilla. Kodinhoitaja-järjestelmä ajettiin alas 1990-luvulla, mutta meillä on olemassa siitä ajantasainen lainsäädäntö: Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710.

Kyseisen lain 20 §:ssä sanotaan: ”Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista.”

Ja seuraavassa pykälässä 21: ”Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen 20 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toiminnoista.”

Perheillä on siis oikeus saada lapsille hoitoa silloin, kun omat vanhemmat eivät siihen kykene. Tämä asia on täysin unohdettu, vaan kriisitilanteissa paikalle tulee neuvoja antava perhetyöntekijä. Nämä neuvot eivät auta perheitä laisinkaan, kun tarvitaan tekeviä käsiä ja jalkoja. Ihmisiä, jotka hoitavat lapset, laittavat kouluun, tekevät ruoan, siivoavat ja tiskaavat eli huolehtivat konkreettisesti perheen arjesta siihen asti, kunnes tilanne palautuu taasen normaaliin päiväjärjestykseen.

Moni asia saataisiin helposti hoidettua kuntoon auttamalla perheitä hädän hetkellä. Nykyisin koulutetaan kotityöpalvelujen ammattitukinnon suorittaneita henkilöitä, jotka vastaavat entisajan kodinhoitajia. Tämä ammattikunta soisi perheille heidän kaipaamaansa apua arjessa selviytymiseen ja jaksamiseen.

 

Suomen lasten ja perheiden puolesta: Kodinhoitajat takaisin - edelleen!

 

21.1.2014 Ritva Puolakka