Nyt järjettömyydelle loppu

Lapsilisät kavensivat miesten ja naisten käytettävissä olevien tulojen eroa, kun naiset saivat tämän tulonlisän käytettäväkseen. Tämä edisti perhetalouden tasa-arvoa. Kuvassa naisahtaajat pinoavat lautoja laivassa Kotkan satamassa 1950-luvulla. Kuva: A.G. Salonen, Työväen Arkisto.

 
 
 
 
 
Hei!
 
Nyt teidän otettava järki käteen ja tehtävä tästä järjettömyydestä loppu. Rahaa on leikattavaksi, mutta ette uskalla tehdä oikeanlaisia päätöksiä. Suomi säästäisi 500 miljoonaa euroa vuositasolla lopettamalla lapsilisien maksatuksen rikkaille.
 
 
 
 
 
 
 
Olen kirjoittanut tästä jo vuosi sitten Alexander Stubbille, mutta silloin käytettiin juustohöylää, joka ei ole oikea ratkaisu ongelmaan. Kun lapsilisät oikeudenmukaistettaisiin lopettamalla ne kokonaan ja siirtymällä tulojen mukaiseen lapsietuuteen, niin silloin oikeudenmukaisuus toteutuisi asiassa.
 
 
Miettikää, että nämä eläkeläiset, joilta olette viemässä eläkeläisten asumistuen, ovat aikoinaan tiukasta vieneet lapsensa eteenpäin ja nyt he edelleen joutuvat maksumiehiksi, jotta rikkaiden lapset olisivat etuoikeutettuja jo pienestä pitäen. Tämä ei ole oikein.
 
Lukekaa alla olevat kirjoitukset ja pyydän, tehkää oikeamielisiä ratkaisuja, koska teille on annettu siihen valta.
 
 
 
Oulussa, 14.9.2015
 
Ritva Puolakka
 
 
 
 
 
 

Alexander Stubbille lapsilisistä

 

Kirjoitin sinulle lapsilisä-asiasta, kun sinut oli valittu pääministeriksi. Ilokseni otit asian käsittelyyn, koska lapsilisät on liian yhteiskuntaa eriarvoistava asia. Jonkinlaiseen sopimukseen lopulta asiassa hallituksessa päästiin, mutta lapsilisät on edelleen liian yhteiskuntaa eriarvoistava asia.

 

 

Meillä elää nykyisin miljoona kansalaista köyhyysrajan alapuolella. Jokainen voi kohdallaan miettiä mitä tämä merkitsee yhteiskunnallemme. Se merkitsee sitä, että nämä miljoona suomalaista ovat vailla toivoa paremmasta huomisesta ja samalla kun köyhyys lisääntyy, myös lapsiköyhyys lisääntyy.

 

Vuonna 2013 maksettiin lapsilisiä noin 1,5 miljardia euroa, lapsilisien saajien ollessa hieman yli miljoona. Samalla tiedetään, että noin kolmannes lapsistamme elää köyhyysrajan alapuolella, näin ollen keskituloisia perheitä on noin kolmannes ja rikkaita kolmannes.

Jokainen ymmärtää, että köyhät köyhtyvät jo lapsuudessaan maksamalla rikkaille perheille heidän lastensa hyvinvoinnin jo vauvasta lähtien. Tästä syntyy vääristymä, joka ei poistu kuin poistamalla.

 

Omasta mielestäni ainoa oikea tapa, on siirtyä vähitellen lapsilisistä kokonaan pois ja tilalle tulojen mukainen lapsietuus. Tällöin rikkailla ei edes tulojen mukaan olisi siihen oikeutta. Toimeentulotuen siirtyessä Kelalle 2017, tämä uudistus voitaisiin hyvin ottaa käyttöön ja valtiolle kertyisi 500 miljoonan euron säästöt vuositasolla, luopumalla rikkaille perheille tulonsiirrosta. Jäljelle jäävä miljardi euroa jaettaisiin vain sitä tarvitsevan noin 660.000 lapsen kesken.

 

Hyvä Alexander Stubb, löytyykö kokoomukselta inhimillisyyttä tähän yhteiskuntaan? Haluaako kokoomus viedä köyhiltä lapsilta mahdollisuuden parempaan elämään, itsekkäästi ottamalla vastaan yhteiskunnan vähävaraisille tarkoitettua etuutta?

 

Ystävällisin terveisin,

Ritva Puolakka

Oulu

Julkaistu Kalevassa 2.9.2014

 

3.9.2014 Kalevan kommenttitekstareissa oli vielä erittäin tärkeä huomio eli lapsilisät otetaan toimeentulotukea saaville perheille tulona huomioon.

"Puolakalle, eikä siinä kaikki. Toimeentulotukea saaville perheille lapsilisät lasketaan tuloksi, joka alentaa toimeentulotukea. Sen sijaan muut saavat lapsilisän verottomana. Eipä vasemmistoliittokaan ajanut asiaa. KK"

 

Köyhät lapset ovat näin ollen jo pienestä pitäen perheen elättäjiä, kun taas rikkaiden perheiden lapset kasvattavat korkoa lapsilisä-tileillään. En usko, että lainlaatijan tarkoitus on ollut vuonna 1948, että lapsilisät tulevat joku päivä lisäämään tuloeroja köyhien ja rikkaiden lasten välillä.

 

 Lapsilisät pois kaikilta

 

Otsikko kuulostaa järkyttävältä, mutta sitä se ei ole. Antakaa kun kerron, miksi tämä on erittäin tärkeä asia. Jos haluamme, että tulonsiirrot rikkaille pitää poistaa, tämä on ainoa keino toteuttaa asia.

 

 

 

Lasteni ollessa pieniä, vanhin tyttäreni noin 10-vuotiaana kysyi minne meidän lapsilisät menevät. Ihmettelin kysymystä ja kerroin, että vaatteisiin, ruokaan ja urheiluvälineisiin. Vastakysymykseni oli, miksi tätä kysyt. No, kun koulukaverini kertoi, että hänen lapsilisänsä menevät suoraan hänen pankkitililleen ja sitten 18-vuotiaana hän saa ne autokouluun ja muuhun mukavaan. Olin tosi hämmästynyt tästä ja kerroin, ettei lapsilisät ole ylellisyyten tarkoitettu, vaan perheille auttamaan lasten senhetkistä elämää.

 

Vuosia on tästä jo aikuisen lapseni ihmettelystä kulunut ja tilanne on edelleen sama. Toisille lapsilisät menevät suoraan pankkitileille korkoa kasvamaan ja taas toisille jokapäiväiseen elämään ja pärjäämiseen.

Ainoa keino, jolla tulonsiirrot rikkaille pystytään estämään, on lopettaa lapsilisät kokonaan. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että taloudellista apua tarvitsevat perheet jätettäisiin yksin, vaan niin, että kun kaikki etuudet olisivat Kelalla, niin silloin nähtäisiin ketkä tarvitsevat apua ja ketkä eivät.

 

Kun lapsilisät saadaan turhana tulonsiirtona rikkailta pois, jää paljon enemmän rahaa auttamaan pienituloisia perheitä ja lapsia. Tämä on sitä oikeudenmukaisuutta, jota yhteiskuntamme tarvitsee tänä päivänä.

 

Ritva Puolakka

Oulu

Julkaistu Kalevassa 9.6.2014

 

Puheenvuoroni Kalevassa on poikinut paljon hyviä tekstareita lapsilisien oikeuden-mukaistamisessa. Tässä 12.6.2014 julkaistu kommenttipuheenvuoro:

 

"Lapsilisän tarve arvioitava perhekohtaisesti

 

Ritva Puolakka (Kaleva 9.6./Lukijalta), osuit naulan kantaan lapsilisäkysymystä arvioidessasi. Juuri noin olen asiaa itsekin tuonut esiin kadunmiehen näkökulmasta. Hyvätuloisten on turha mutkistella asiaa väitteillään, että muka epätasa-arvoa suosivaa, lain ja oikeudenmukaisuuden vastaista ynnä muuta.

Ei voisi olla yksinkertaisempaa kuin yhden luukun periaate, joka määrittelisi perheen tulotason ja varallisuuden mukaan lapsilisätarpeen, kuten toimeentulotukikin.

Vuosia sitten väittelin aiheesta, kun ilmeni miten erilaisiin käyttötarkoituksiin meidän lapsilisämme ohjautuivat. Hänen lapsiensa lapsilisät ohjautuivat itse kullekin avatuille tileille, jonne kertyneillä rahoilla voisivat vaikka ostaa itselleen pienen osakkeen opiskelupaikkakunnalta, jonne aikanaan muuttavat.

Minun lapsilisäni kolmesta lapsesta oli ajoitettu aina asuntolainen lyhennyspäivälle, joten se siitä lapsilisien tasapuolisesta ohjautumisesta lasten hyväksi, ansiotasosta riippumatta. Kirveelle olisi tosiaankin töitä tässä meidän kahtiajakautuneessa luokkayhteiskunnassamme.

Alexander Stubbikin totesi äsken kannattavansa perintöveron poistoa, koska siinä on kysymys vain köyhien kannattamasta kateusverosta. Toivottavasti tuo vero ei poistu, sillä sehän voisi johtaa jopa Björn Wahlroosin paluuseen takaisin Suomeen.

Kolmen vuoden päästä vietämme luokkasotamme satavuotismuistopäivää. Kukin aatteensa ja arvojensa taustojen takaa tähyillen. Aika näyttää, millaisia barrikadeja vielä ehditäänkään rakentaa rikkaiden ja köyhien välille. Jos näin käy, niin onko ulkoinen vai sisäinen uhka suurempi tavallisen kadunmiehen näkökulmasta katsottuna?

 

Keijo Itäpalo

eläkeläinen, Oulainen"

Tulotason mukainen lapsietuus

 

Kiitos kaikille kommenttitekstareille sekä erityisesti Keijo Itäpalolle (Kaleva 12.6./Lukijalta) kirjoituksestaan "Lapsilisän tarve arvioitava perhekohtaisesti". Keinoja on ja niitä on käytettävä. Nyt kun toimeentulotuen maksatus siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta lähtien, voitaisiin samalla tehdä uudistus myös tässä asiassa.

Lapsilisät on poistettava kokonaan ja tilalle perheen tulotason mukainen lapsietuus. Tämä voisi olla esimerkiksi 300 euroa/lapsi/kuukausi enintään 10.000 euroa vuositasolla tienaavalle perheelle. Sitä mukaa, kun tulot nousevat, etuus pienenee. Tätä maksettaisiin tulojen mukaan, kuten nykyistä asumistukeakin. Siellä on vahvistetut ala- ja ylärajat maksatukselle. Etuutta haettaisiin vuosittain ja tuensaajalla olisi ilmoitusvelvollisuus tulojen muuttuessa.

Ei ole oikein, että vähätuloiset kustantavat äveriäiden perheiden lasten hyvinvoinnin jo lapsesta lähtien.

 

Ritva Puolakka

Oulu

 

Julkaistu Kalevassa 15.6.2014